Vraag nu een abonnement aan

Een abonnement kan bestaan uit een of meerdere persoonsgebonden licenties. Daarbij is ook een combinatie mogelijk van de verschillende abonnementsvormen. De mogelijkheden worden hier nader toegelicht.


Door te klikken op "bestellen" ga je akkoord met het aankopen van het gespecificeerde abonnement. Het abonnement is geldig voor een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij deze uiterlijk een maand voor de einddatum is opgezegd.